Welkom bij KISMET

De stoppen-met-roken interventie in de GGZ

Stoppen-met-roken interventie

De stoppen-met-roken interventie is een gepersonaliseerd stoppen-met-roken programma voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) die ambulante behandeling ontvangen binnen een FACT-team. De studie onderzoekt of de stoppen-met-roken interventie werkt.

De studie wordt uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam, het Amsterdam UMC (locatie VUmc) en de Hogeschool Inholland. De studie is goedgekeurd door de Medische-Ethische Toetsingscommissie van het Amsterdam UMC (locatie VUmc). Het onderzoek zal volgens het onderzoeksprotocol worden uitgevoerd en de onderzoekers zullen zich houden aan de wettelijke regelgeving rondom mensgebonden onderzoek en ‘good clinical practice’, en zullen de wetenschappelijke integriteit naleven.

De studie staat geregistreerd in het Netherlands Trial Register onder nummer NL9783. Zie https://www.trialregister.nl/ voor meer informatie.

 

Waarom voeren wij deze studie uit?

Mensen met een ernstige psychische aandoening hebben een verminderde levensverwachting van 15 tot 25 jaar. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en kanker. Roken vergroot het risico om deze ziektes te krijgen. Om een betere gezondheid te krijgen is het dus belangrijk om te stoppen met roken.

Stoppen met roken kan erg moeilijk zijn, en daarom zijn er programma’s ontwikkeld om mensen hierin te ondersteunen. Er zijn al een paar studies gedaan naar stoppen-met-roken programma’s bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Deze programma’s zijn alleen nog niet onderzocht bij mensen die zorg krijgen van een FACT-team in Nederland. Daarom onderzoekt deze studie of een gepersonaliseerd programma ondersteuning biedt voor mensen met een ernstige psychische aandoening, die willen stoppen met roken.

Nieuws – Stoptober

Het is oktober, en dat betekent dat Stoptober van start is gegaan! Stoptober is een initiatief van verschillende gezondheidszorgorganisaties, waarin duizenden mensen in oktober samen stoppen met roken.

Wij brengen dit initiatief graag onder de aandacht. Neem een kijkje op de website van Stoptober voor meer informatie:

https://stoptober.nl/

01/10/2021