Welkom bij KISMET

De stoppen-met-roken interventie in de GGZ

Stoppen-met-roken interventie

De stoppen-met-roken interventie is een gepersonaliseerd stoppen-met-roken programma voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) die ambulante behandeling ontvangen binnen een FACT-team. De studie onderzoekt of de stoppen-met-roken interventie werkt.

De studie wordt uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam, het Amsterdam UMC (locatie VUmc) en de Hogeschool Inholland. De studie is goedgekeurd door de Medische-Ethische Toetsingscommissie van het Amsterdam UMC (locatie VUmc). Het onderzoek zal volgens het onderzoeksprotocol worden uitgevoerd en de onderzoekers zullen zich houden aan de wettelijke regelgeving rondom mensgebonden onderzoek en ‘good clinical practice’, en zullen de wetenschappelijke integriteit naleven.

De studie staat geregistreerd in het Netherlands Trial Register onder nummer NL9783. Zie https://www.trialregister.nl/ voor meer informatie.

 

Waarom voeren wij deze studie uit?

Mensen met een ernstige psychische aandoening hebben een verminderde levensverwachting van 15 tot 25 jaar. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en kanker. Roken vergroot het risico om deze ziektes te krijgen. Om een betere gezondheid te krijgen is het dus belangrijk om te stoppen met roken.

Stoppen met roken kan erg moeilijk zijn, en daarom zijn er programma’s ontwikkeld om mensen hierin te ondersteunen. Er zijn al een paar studies gedaan naar stoppen-met-roken programma’s bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Deze programma’s zijn alleen nog niet onderzocht bij mensen die zorg krijgen van een FACT-team in Nederland. Daarom onderzoekt deze studie of een gepersonaliseerd programma ondersteuning biedt voor mensen met een ernstige psychische aandoening, die willen stoppen met roken.

Nieuws

De tweede publicatie

Het tweede artikel van de KISMET studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Psychiatry. In dit artikel beschrijven wij de studie opzet.

Het artikel is te bekijken via de onderstaande link:

https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-023-04599-x

16/02/2023

 

21 FACT-teams doen mee

21 FACT-teams doen mee aan onze studie. Daarvan geven 11 teams de nieuwe stoppen-met-roken behandeling. De andere 10 teams zijn gerandomiseerd in de controlegroep en hanteren reguliere zorg rondom het stoppen-met-roken. De deelnemende teams werken bij de onderstaande GGZ instellingen:

06/02/2023

 

Tweede groep FACT-teams getraind

De tweede groep FACT-teams is getraind in het uitvoeren van de KISMET stoppen-met-roken behandeling. Dit gebeurde door middel van een trainingsdag op de Vrije Universiteit. De training werd verzorgd door Trudi Beelen, Roos Blom en Tim Kreuger. Bij de training waren FACT-teams aanwezig van Antes, Parnassia den Haag, GGZ Centraal, GGZ inGeest, GGZ Oost Brabant, GGNet en GGZ Noord-Holland-Noord.

Het waren wederom zeer geslaagde en leerzame dagen, waarbij ervaringen werden uitgewisseld over (zorg bieden voor) stoppen-met-roken!

31/01/2023

 

De baseline metingen zijn gedaan

In november, december en januari hebben wij de eerste baseline metingen samen met de deelnemers afgenomen. De baseline meting bestaat uit een aantal vragenlijsten over roken, nicotine afhankelijkheid en de mentale en fysieke gezondheid. Verder zijn er nog een aantal fysieke metingen zoals de koolmonoxide (CO) meting, een zes minuten wandel test en het meten van de bloeddruk.

16/01/2023

 

Stoptober 2022

Het is alweer oktober: dit betekent dat Stoptober is gestart! Tijdens Stoptober stoppen duizenden mensen in oktober voor 28 dagen (en hopelijk langer!) met roken.

Ben je benieuwd naar Stoptober? Neem een kijkje op de website van Stoptober voor meer informatie:

https://stoptober.nl/ 

03/10/2022

 

De eerste FACT-teams zijn getraind

Onlangs zijn de eerste FACT-teams getraind in het uitvoeren van de nieuwe stoppen-met-roken behandeling. Dit gebeurde tijdens een trainingsdag op de Vrije Universiteit. Hierbij waren FACT-teams aanwezig van GGZ inGeest, Pro Persona, GGZ Delfland en Mondriaan.

Het was een geslaagde en leerzame dag, waarbij volop ervaringen werden uitgewisseld over (zorg bieden voor) stoppen-met-roken!

29/09/2022

 

De eerste publicatie

Onlangs is het eerste artikel van de KISMET studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Psychiatry. In dit artikel beschrijven wij hoe wij de nieuwe stoppen-met-roken behandeling ontwikkeld hebben, in samenwerking met experts op het gebied van stoppen-met-roken in de GGZ.

Het artikel is te bekijken via de onderstaande link:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2022.866779/full 

29/09/2022

Stoptober 2021

Het is oktober, en dat betekent dat Stoptober van start is gegaan! Stoptober is een initiatief van verschillende gezondheidszorgorganisaties, waarin duizenden mensen in oktober samen stoppen met roken.

Wij brengen dit initiatief graag onder de aandacht. Neem een kijkje op de website van Stoptober voor meer informatie:

https://stoptober.nl/

01/10/2021