Informatie voor FACT-teams

Bedankt voor uw interesse in ons onderzoek! Op deze pagina vindt u meer informatie over deelname aan de studie. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Kijk hiervoor op de pagina contact.

Wilt u de informatie over de interventie nog eens doorlezen? Kijk hiervoor op de pagina stoppen-met-roken behandeling.

Training

Als uw FACT-team in de behandelgroep wordt ingedeeld, gaat uw team de stoppen-met-roken behandeling geven. Daarnaast voert uw team op 4 momenten studiemetingen uit. Voor de start van de studie worden 2 medewerkers (verpleegkundige/GGZ agoog) van uw team getraind in het uitvoeren van de gedragsondersteuning en in het uitvoeren van de studiemetingen. Deze 2 medewerkers functioneren ook als aandachtsfunctionarissen binnen het team op het gebied van stoppen met roken. 1 medewerker (ervaringsdeskundige) wordt getraind in het uitvoeren van de lotgenotengroepen. Daarnaast worden de 3 medewerkers geïnformeerd over het gebruik van farmacotherapie bij nicotineverslaving. Na de training ontvangen de FACT-teams een draaiboek waarin op gestructureerde wijze staat beschreven hoe de gedragsondersteuning en lotgenotengroepen moeten worden uitgevoerd. 

Daarnaast is er een handreiking beschikbaar voor de arts in het FACT-team die het gebruik van stoppen-met-roken medicatie van de deelnemer begeleidt. De handreiking bevat informatie over de werking, dosering en bijwerkingen van de stoppen-met-roken medicatie, en over de effecten van stoppen met roken op de dosering van overige medicatie. Ook heeft de behandelend arts de mogelijkheid om advies te vragen bij een verslavingsarts die gespecialiseerd is in stoppen met roken bij mensen met een EPA.

Als uw FACT-team in de controlegroep wordt ingedeeld, blijft uw team de gebruikelijke zorg geven. Uw team voert op 4 momenten studiemetingen uit. Voor de start van de studie worden er 2 medewerkers van uw team getraind in het uitvoeren van de studiemetingen. Als na afloop van de studie blijkt dat de behandeling werkt, krijgt uw FACT-team ook de training aangeboden voor het uitvoeren van de behandeling.

Voor alle deelnemende FACT-teams geldt dat het onderzoeksteam regelmatig contact met het FACT-team op zal nemen om te bespreken hoe de uitvoering van de interventie verloopt, en of er nog extra ondersteuning nodig is. Deze zogeheten boostersessies zullen de eerste 3 maanden maandelijks plaatsvinden, daarna 1 keer per 2 maanden. Daarnaast kunnen de FACT-teams altijd contact opnemen met het onderzoeksteam voor eventuele vragen of problemen.

Belasting

De training, die voor de start van de studie wordt gegeven, duurt 8 uur voor de FACT-teams in de behandelgroep, en 1,5 uur voor de FACT-teams in de controlegroep. 

Elk FACT-team includeert 7 tot 10 cliënten.

De gedragsondersteuningsgroep (60 minuten) en de lotgenotengroep (60 minuten) worden direct achter elkaar gegeven. Inclusief pauze duurt dit 2 uur en 10 minuten. Daarnaast duurt het individuele medicatieconsult maximaal 20 minuten. 

De behandeling wordt uitgevoerd door de volgende FACT-team medewerkers:

  • Gedragsondersteuning: 2 verpleegkundigen, of 1 verpleegkundige en 1 GGZ agoog (aanstelling van minimaal 3 dagen per week)
  • Lotgenotengroep: 1 ervaringsdeskundige (eventueel werkzaam voor meerdere FACT-teams)
  • Medicatie: 1 psychiater, verslavingsarts of verpleegkundig specialist

De intensiteit van de interventie neemt geleidelijk af, waardoor de inspanning van de FACT-team medewerkers ook geleidelijk afneemt.

Vergoeding

Als uw team in de behandelgroep wordt ingedeeld, ontvangt uw team een vergoeding van €70,00 per geïncludeerde cliënt. Als uw team in de controlegroep wordt ingedeeld, ontvangt uw team een vergoeding van €45,00 per geïncludeerde cliënt.

Mijn FACT-team wil meedoen

Als uw FACT-team wil meedoen aan de studie kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam via de pagina contact.